top of page

Jesteśmy Szkołą nastawiona na indywidualną pracę z uczniem.

Doskonałość warunków, w których odbywa się proces dydaktyczny:

kameralna sala, indywidualny tryb pracy i kompetentny nauczyciel pozwolą uczącemu pozbyć się tzw. mentalnej blokady

utrudniającej przyswajanie języka.

W wyborze metody nauczania kierujemy się przede wszystkim
potrzebami uczniów, gdyż to one określają cel nauki.

Spersonalizowany tok nauczania pozwala na wychwycenie potrzeb uczniów, co jest niemożliwe

podczas zajęć w dużych grupach.

Zwykle uczniowie rozpoczynający naukę języka boją się mówić na forum grupy i lękają się krytyki, w warunkach

pracy indywidualnej z uczniem te obawy są wyeliminowane.

Małe grupy, w których odbywają się zajęcia sprzyjają:

Bezstresowemu przyswajaniu wiedzy, pokonywaniu zahamowań i strachu przed mówieniem.

Poznaj nasz zespół.

bottom of page