top of page

Zajęcia indywidualne

Dzieci i dorośli

Wiek

Zajęcia

2 x 60 min

Level

130 zł
za 1 zajęcia

Informacje o kursie

Zajęcia indywidualne

Zajęcia 2 x 60 min

Dostęp do Dziennika Elektronicznego

Przygotowujemy do :

- Rozmów o pracę

- Spotkań służbowych i wyjazdów

- Sporządzania korespondencji Zajęcia z Native Speakerem z Wielkiej Brytanii

bottom of page