top of page

Test predyspozycji językowych

Od 14 do 15 lat

Wiek

Zajęcia

8 x 90 min

Level

599 zł
Płatność jednorazowa

Informacje o kursie

Test predyspozycji językowych

Dzieci od 14 - 15 lat

Zajęcia 8 x 90 min

Kameralne grupy od 4-6 osób

Pracujemy również na arkuszach z okolicznych Liceów i Techników

bottom of page