top of page

Egzamin ósmoklasisty

Od 14 do 15 lat

Wiek

Zajęcia

2 x 60 min

Level

45 zł
za 1 zajęcia

Informacje o kursie

Egzamin ósmoklasisty

Dzieci 14-15 lat

Zajęcia 2 x 60 min

Kameralne grupy od 4-6 osób

2 x Wewnętrzny Egzamin Próbny Pracujemy na arkuszach CKE

Dostęp do Dziennika Elektronicznego

bottom of page